Prava Tiki Tapas

以下别墅位于Prava Tiki Tapas范围

Villa Waterlily
Villa Waterlily

Mae Nam beach - 5 卧室

从每晚 ¥ 9,900 起

0.3 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有15%优惠折扣 - 只需您在入住日期15天内预订! in low, high, mid-peak season(s) 从22/07/2019 到14/12/2020
Villa Frangipani Samui
Villa Frangipani Samui

Mae Nam beach - 5 卧室

从每晚 ¥ 9,490 起

0.4 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有15%优惠折扣 - 只需您在入住日期15天内预订! in low, high, mid-peak season(s) 从22/07/2019 到14/12/2020
The Residences
The Residences

Mae Nam beach - 14 卧室

从每晚 ¥ 28,040 起

0.4 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有15%优惠折扣 - 只需您在入住日期15天内预订! in low, high, mid-peak season(s) 从22/07/2019 到14/12/2020
Villa Sila
Villa Sila

Mae Nam beach - 7 卧室

从每晚 ¥ 14,020 起

0.4 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有15%优惠折扣 - 只需您在入住日期15天内预订! in low, high, mid-peak season(s) 从22/07/2019 到14/12/2020
Villa Gardenia
Villa Gardenia

Mae Nam beach - 5 卧室

从每晚 ¥ 9,490 起

0.4 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有15%优惠折扣 - 只需您在入住日期15天内预订! in low, high, mid-peak season(s) 从22/07/2019 到14/12/2020
Villa Wayu
Villa Wayu

Mae Nam beach - 8 卧室

从每晚 ¥ 14,020 起

0.5 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有15%优惠折扣 - 只需您在入住日期15天内预订! in low, high, mid-peak season(s) 从22/07/2019 到14/12/2020
Villa Acacia
Villa Acacia

Mae Nam beach - 4 卧室

从每晚 ¥ 7,840 起

0.5 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有15%优惠折扣 - 只需您在入住日期15天内预订! in low, high, mid-peak season(s) 从22/07/2019 到14/12/2020
Villa Hibiscus
Villa Hibiscus

Mae Nam beach - 4 卧室

从每晚 ¥ 7,840 起

0.6 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有15%优惠折扣 - 只需您在入住日期15天内预订! in low, high, mid-peak season(s) 从22/07/2019 到14/12/2020
Villa Lotus
Villa Lotus

Mae Nam beach - 6 卧室

从每晚 ¥ 11,550 起

0.6 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有15%优惠折扣 - 只需您在入住日期15天内预订! in low, high, mid-peak season(s) 从22/07/2019 到14/12/2020
Villa Champak
Villa Champak

Mae Nam beach - 5 卧室

从每晚 ¥ 9,490 起

0.7 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有15%优惠折扣 - 只需您在入住日期15天内预订! in low, high, mid-peak season(s) 从22/07/2019 到14/12/2020
Villa Bougainvillea Samui
Villa Bougainvillea Samui

Mae Nam beach - 4 卧室

从每晚 ¥ 7,010 起

0.8 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有15%优惠折扣 - 只需您在入住日期15天内预订! in low, high, mid-peak season(s) 从22/07/2019 到14/12/2020
Villa Alina
Villa Alina

Mae Nam beach - 4 卧室

从每晚 ¥ 2,320 起

1.6 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有20%优惠折扣 - 从24/10/2019 到21/12/2019
Villa Floramare
Villa Floramare

Mae Nam beach - 4 卧室

从每晚 ¥ 2,320 起

1.6 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有20%优惠折扣 - 从24/10/2019 到21/12/2019
Baan Ratree
Baan Ratree

Bo Phut beach - 4 卧室

从每晚 ¥ 3,300 起

2.3 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有20%优惠折扣 - 只需您在入住日期30天内预订!
Baan Maliwan
Baan Maliwan

Bo Phut beach - 3 卧室

从每晚 ¥ 2,480 起

2.3 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有20%优惠折扣 - 只需您在入住日期30天内预订!
Baan Bua Sawan
Baan Bua Sawan

Bo Phut beach - 4 卧室

从每晚 ¥ 3,300 起

2.3 km 从每晚 Prava Tiki Tapas

享有20%优惠折扣 - 只需您在入住日期30天内预订!